Upozornujeme, že nic, co zde naleznete, nemuselo být zkontrolováno a nemusí obsahovat úplné, přesné či spolehlivé informace.
Tento web používáte na své vlastní riziko a provozovatel nenese odpovědnost za žádné přímé či nepřímé škody související s jeho používáním.

Nikdo z autorů, přispěvatelů, sponzorů, správců, ani kdokoli jiný spojený s www.TRUHLÁŘi.info nemůže být zodpovědný za jakékoli nepřesné či zavádějící informace uvedené na těchto stránkách či na stránkách z nich odkazovaných = obsah tohoto webu je poskytován „tak jak je“, bez jakékoliv záruky, a to včetně obsahu na odkazovaných webových stránkách či jiných zdrojích od třetích stran.

Informace zde nabízené jsou poskytovány zdarma a neexistuje žádná smlouva mezi vámi a majiteli či uživateli těchto stránek, vlastníky serverů, na kterých běží, jednotlivými přispěvateli, správci, či jakoukoli jinou osobou spojenou s www.TRUHLÁŘi.info.